Oferta wielu towarzystw:
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
Ubezpieczenia firmowe
Pakiet ubezpieczenia dla firm

• Szeroki i elastyczny zakres ochrony - oferujemy najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
• Brak ryzyk obowiązkowych - płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.
• Atrakcyjny system zniżek i rabatów - dodatkowe bonusy oferujemy przy kompleksowym ubezpieczeniu mienia i samochodów firmy.

Sam wybierasz zakres ubezpieczenia swojej firmy:
• od wszystkich ryzyk (all risks) – ochrona obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyłączonych z OWU, lub
• od ryzyk nazwanych takich jak:
- ogień i inne zdarzenia losowe, w tym powódź oraz zalanie,
- kradzież z włamaniem i rabunek,
- wandalizm, w tym graffiti,

Dodatkowo możesz ubezpieczyć:
- maszyny elektryczne od szkód elektrycznych,
- zepsucie środków obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu,
- stłuczenie szyb i innych przedmiotów, w tym lad chłodniczych, lodówek i kolektorów słonecznych,
- mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek.

Ochrona w ramach ubezpieczenia dla firm może być rozszerzana poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych np. klauzuli maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia, klauzuli pękania mrozowego, zepsucia środków obrotowych, klauzuli poszukiwania przyczyn powstania szkody.


Pakiet Firma zawiera szeroki zakres ochrony w ramach:
• ubezpieczenia OC - z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia np. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC za produkt i inne w tym ryzyka branżowe istotne szczególnie dla hotelarzy, aptekarzy, wspólnot mieszkaniowych,
• ubezpieczenie pracowników firm od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniając szeroką ofertą świadczeń dodatkowych,
• usługi assistance: pomoc fachowca, informatyka, pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, dostęp do infolinii prawnej oraz usługi concierge.