Oferta wielu towarzystw:
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
Ubezpieczenia komunikacyjne
OC

OC Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji, musi wykupić polisę OC.

Nawet gdy jesteś właścicielem samochodu, którego nie używasz masz obowiązek zawarcia umowy OC. Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub też utrata i zniszczenie mienia. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu, przy załadowaniu i rozładowaniu oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania.

AC

AUTO CASCO to nie obowiązkowe, ale obecnie bardzo polecane, ze względu na ekstremalne warunki pogodowe – gradobicia, powodzie, czy kradzież jak również uszkodzenia. Propozycja dla wszystkich posiadaczy pojazdów, którzy chcą spać spokojnie i uniknąć znacznych strat finansowych.

NNW

NNW kierowców i pasażerów jest ubezpieczeniem dobrowolnym .
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób znajdujących się w pojeździe w chwili wypadku. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć.

ASS

Assistance (ASS) jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. Wsparcie to może obejmować: skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz pojazd zastępczy.

ZK

Zielona karta (ZK) Jeśli podróżujemy poza terenem Unii Europejskiej, ZK jest niezbędna. Zielona karta dla obywateli polskich obowiązuje nadal w takich krajach, jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Czarnogóra (z wyłączeniem Kosowa), Tunezja, Turcja, Ukraina.

SZYBY

Możesz również ubezpieczyć szyby samochodu. W razie stłuczenia lub uszkodzenia szyby np. kamykiem, szkoda nie spowoduje utraty żadnych zniżek w ubezpieczeniu AC.

FLOTY SAMOCHODOWE

W przypadku ubezpieczenia podmiotów gospodarczych posiadających minimum 5 pojazdów negocjujemy z Towarzystwami specjalne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów samochodowych. Opracowujemy odrębne programy ubezpieczeniowe pozwalające objąć ochroną całą flotę, jak i pozostałe składniki majątku. Dla każdej floty pojazdów samochodowych, staramy się znaleźć odpowiednią i najkorzystniejszą ofertę znajdująca się na rynku.