Oferta wielu towarzystw:
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
Ubezpieczenia na życie
Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa dla siebie oraz swojej rodziny.

Ubezpieczenia zdrowotne gwarantują szeroki zakres opieki medycznej za niewielką składkę,sami możemy wybrać zakres ochrony ubezpieczeniowej decydując się na odpowiedni wariant ubezpieczenia.

Oferujemy ubezpieczenia:
-zdrowotne - (indywidualne i grupowe )
-życiowe - (zabezpieczenie spłaty kredytu, rodziny lub wspólników, pod cesję dla banków )