Oferta wielu towarzystw:
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
Ubezpieczenia turystyczne
• Koszty leczenia
• NW
• Assistance
• OC
• Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie turystyczne, to przede wszystkim zabezpieczenie turysty przed poniesieniem kosztów związanych z leczeniem za granicą. Wystarczy zaledwie od kilku do kilkunastu złotych dziennie, by uniknąć bardzo wysokich kosztów leczenia za granicą. Przed wyjazdem na wakacje warto pamiętać o polisie bez względu na to, czy jedziesz z biurem podróży, czy też organizujesz wyjazd na własną rękę.

Ubezpieczenia turystyczne to podstawa, bez której żaden turysta nie powinien wyjeżdżać ze swojego kraju. Bez względu na rodzaj wyjazdu, jego kierunek czy planowany czas i miejsce pobytu powinniśmy wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Te dwie opcje ochrony ubezpieczenia dadzą nam pewność, że w zdecydowanej większości przypadków ubezpieczyciel pokryje niespodziewane koszty. Rachunek za leczenie za granicą może być naprawdę wysoki.

Ważnym elementem polisy jest ASS, który gwarantuje bezgotówkową pomoc. Po połączeniu się z centrum alarmowym,czynną całą dobę konsultant zorganizuje nam świadczenia oferowane przez polisę np.: pomoc prawną, pomoc finansową, pomoc w przypadku opóźnienia lotu, pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, itp.

Ubezpieczenie bagażu ubezpieczyciel zobowiązuje się do tego, że w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, zapłaci określone odszkodowanie z tytułu utraty bądź zniszczenia bagażu. Wysokości tego świadczenia uzależniona jest od sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

OC odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy .